professionalisering

Onder impuls van het nieuwe circusdecreet is de Vlaamse circussector de afgelopen vijftien jaar enorm gegroeid. Circuscentrum vindt het belangrijk om het stijgend aantal professionals in deze fase passend te ondersteunen en te begeleiden om zo een duurzame groei van de circuskunsten te garanderen. Met aandacht voor fair practice, veiligheid en zorg.