inclusie

Inzetten op diversiteit en inclusie is geen keuze maar een absolute noodzaak in een maatschappij in evolutie. Iedereen moet circus kunnen zien, beoefenen en eraan kunnen deelnemen. Circuscentrum zet mee zijn schouders onder de transitie naar een diverse en inclusievere sector. We vertrekken vanuit mogelijkheden en troeven in plaats van te werken vanuit beperkingen.