Welke subsidielijn(en) binnen het Circusdecreet zijn geschikt voor jou(w organisatie)? Hoe pak je dat aan, zo'n subsidiedossier schrijven? Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert Circuscentrum verschillende sessies om meteen aan de slag te gaan.

De reeks infosessies over een dossier schrijven binnen het Circusdecreet startte in 2023 en loopt door in 2024 en 2025.

Tijdens de eerste online infosessie gaf Machteld De Smedt (departement Cultuur, Jeugd en Media) een overzicht van alle subsidielijnen binnen het Circusdecreet. Je herbekijkt de sessie hieronder. Ook in het voorjaar van 2024 werden al infosessies en schrijfdagen georganiseerd, zowel voor de aanvraag van projectsubsidies als voor organisaties die structureel willen indienen.

In het najaar van 2024 plannen we nog meer momenten ter ondersteuning van organisaties die plannen om structurele subsidies aan te vragen. Zo staat er in september alvast een infosessie over meerjarenbegroting gepland die we samen met Cultuurloket organiseren. Ook later in het najaar staan er nog enkele infosessies gepland.

In het voorjaar van 2025 gaan we samen in een rechte lijn naar de deadline om in te tekenen op het decreet tijdens drie gezamelijke schrijftafels op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Meer info en concrete data volgen binnenkort.

Meer info?

Heb je nu al vragen?

Video